Om BBP

Affärerna grundar sig på professionell hantering,
förtroende och personlig service.

Bystedt Byggprojekt AB startade 1994.

Bystedt Byggprojekt AB startade 1994.

Att fokusera på det man är bäst på
Jag har specialiserat mig på att förmedla affärs- och hyresfastigheter. Jag är övertygad om att resultatet blir bättre när man koncentrerar sig och fokuserar på det man kan bäst och förfinar sina arbetsmetoder och sin kompetens inom detta.
Bystedt Byggprojekt startade 1994. Innan arbetade jag sju år bl.a. som arbetsledare och med exploatering och försäljning av fastigheter på ett stort välkänt byggföretag.

Högt kvalificerade uppdragsgivare med krav på resultat
Jag vill attrahera kvalificerade uppdragsgivare som förväntar sig skicklig hantering och gott resultat. Uppdragsgivare som värdesätter professionalism, kompetens och service. Uppdragsgivare som uppskattar ett samarbete som byggs upp av förtroende och pålitlighet och som skapar trygghet för alla under och efter affärens genomförande.

Jag kan ta hand om alla typer av uppdrag
Jag kan ta hand om små uppdrag liksom stora, komplexa och omfattande uppdrag och slutföra dem till nytta för alla parter.
Jag sätter ihop de resurser som behövs för att genomföra varje affär på tillfredsställande sätt. Och därför är egentligen ingen affär för stor för mig. Kompetens, förtroende, grundlighet, flexibilitet och personlig service är avgörande för att åstadkomma resultat.

Jag arbetar mycket kundnära
Jag sätter mig in i kundernas problem och önskemål och lägger stor vikt vid att göra ett noggrant och grundligt förarbete. Den kartläggning och genomlysning som görs i början gör arbetet effektivare och spar tid i avslutet. Jag följer kontinuerligt upp mina affärer och håller kontakt med kunderna långt efter att arbetet slutförts.

Jag arbetar både med små och stora uppdrag
Mångfalden är en styrka som ger nyttig korsbefruktning, stort nätverk och stort erfarenhetsutbyte. Jag har etablerat ett brett och värdefullt kontaktnät inom bygg- och fastighetsbranschen.

Jag kännetecknas av stark vilja och förmåga att åstadkomma resultat och mitt mål är att skapa och utveckla goda och långsiktiga relationer med aktörerna på fastighetsmarknaden.

Bystedt Byggprojekt AB
Vardagar kl 8-17
Telefon: 040-10 82 48
Mobil: 0705-90 82 48
tommy.bystedt@bystedt.se