Köp/säljprocessen

 

Fastighetsmarknaden utvecklas och förändras ständigt. Vissa områden kommer att växa och bli starkare. Andra områden kommer att stagnera och förlora i betydelse. Med detta följer förändringar i värde, hur investeringar kommer att falla ut och hur områdens attraktionskraft och framtoning blir positiv eller negativ. Mycket kapital är i omlopp som ska ge god avkastning för investerare som köper eller säljer. Att ta tillvara förändringar och tillfällen och veta var och när en affär ska genomföras gynnsamt skapar konkurrensfördelar och goda investeringsmöjligheter.

Steg 1. Analysera

Att kartlägga vad som är på gång och vad som planeras på fastighetsmarknaden och analysera vilka förändringar detta för med sig är första steget i processen. Beskriva hur detta påverkar omgivningen, människor, företag och utvecklingen. Flöden av människor drar med sig nya verksamheter, förändrade strukturer och ökad dynamik. Och omvänt. Det är en ömsesidig process. Gynnsamt läge för affärer och kultur attraherar verksamheter med människor som bl a behöver verksamhetslokaler, handelsplatser och boende. Att finna och beskriva områden där förändring och utveckling blir positiv är första steget i processen att hitta bra investeringar för köpare och säljare.

Steg 2. Värdera

Att ge förslag och underlag på kommande och potentiellt bra lägen som kan skapa goda affärsmöjligheter. Att kunna se hur framtida strukturer och områden växer och utvecklas. Beskriva området och intressanta objekt och ange vem som äger vad. Ta fram kriterier, relevanta fakta och berätta om objekten affärsmässigt och konkret. Kartlägga och värdera näringsfastigheter som är lämpliga som presumtiva affärsobjekt.

Steg 3. Genomförande

Att arbeta som opartisk mellanhand har visat sig vara effektivt, enklare och uppskattas oftast av såväl köpare som säljare. Det kan generera nya uppslag, nya affärer och sparar tid och pengar för inblandade parter. Jag arbetar aktivt och slussar affären genom alla faserna. Tar kontakt, presenterar förutsättningar, deltar i förhandlingar och medverkar till att genomföra affären till avslut.

Kontakta mig så berättar jag gärna mera ingående om hur köp/säljprocessen fungerar.