Välkommen till Bystedt Byggprojekt

Bystedt Byggprojekt AB är ett litet, flexibelt, yrkeskunnigt och starkt serviceinriktat företag med specialinriktning att förmedla näringsfastigheter som kontor, industri, bostäder och handel huvudsakligen i Skåne, Blekinge och Småland.

Affärerna grundar sig på förtroende och ömsesidig nytta. Jag sätter ihop de resurser som behövs och kan därför hantera alla typer av uppdrag. Jag vänder mig till uppdragsgivare som välkomnar och ställer höga krav på kunnande, genomförande och resultat.

Köp/säljprocess på ett nytt sätt

Jag utökar och förbättrar löpande min kompetens, mitt kunnande och min förtrogenhet med fastighetsmarknaden. Jag har utvecklat metoder för att finna och lokalisera näringsfastigheter som inte har kommit ut på marknaden ännu eller fastighetsägare som inte har påbörjat sin sökprocess med att sälja eller köpa.

Kontakta mig för köp eller försäljning av näringsfastigheter.